Την Πέμπτη 20 Μαΐου η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας σας προσφέρει 3 βιβλία για να επιλέξετε 1

0

Η Αθανασία της Ψυχής και η ΑΛΗΘΕΙΑ

για τον πνευματισμό, τη μαγεία και τα μεταφυσικά φαινόμενα

Τόμος Α΄ ή  Β΄

 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ.  Σεραφείμ

 

 

Τόμος Α΄

Ενδεικτικά Περιεχόμενα

ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡIΚΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

 • Ἡ πρωταρχική περί ψυχῆς πίστις των καί αἱ ἀναπτυχθεῖσαι ἀκολούθως σχετικαί γνῶμαι τῶν ἀρχαίων μεγάλων ποιητῶν καί φιλοσόφων
 • Αἱ θεωρίαι τῆς μετεμψυχώσεως καί μετενσαρκώσεως
 • Παραψυχολογία
 • Συνειδητότητα–κβαντική συνείδηση
 • Immortalists ἐπιστήμονες
 • Οἱ 7 αιτίες τοῦ θανάτου
 • Ἡ γήρανση εἶναι ἀσθένεια πού πρέπει νά θεραπευτεῖ
 • Ἡ τεχνολογική ὁδός πρός τήν ἀθανασία
 • Βρέθηκε τό ἔνζυμο τῆς ἀθανασίας
 • Πνευματισμός

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ καί ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

καί ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ (ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ) ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

 • Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή καί αἱ ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας καί ἐνσυνειδήτου πνευματικῆς ὑποστάσεώς της ὡς καί τῆς ἀθανασίας της
 • Αἱ πνευματικαί ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς καί αἱ λοιπαί ἀποδείξεις περί τῆς ἰδιαιτέρας ὑποστάσεώς της

 

Τόμος Β΄

Ενδεικτικά Περιεχόμενα

 Η ΨΥΧΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

 • Ἡ γένεσις τῆς ψυχῆς,
 • Φύσις τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς
 • Ἡ ἐξομοίωσις πρός τόν Θεόν
 • Ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς
 • Αἱ περί ψυχῆς κακοδοξίαι τοῦ Πνευματισμοῦ

 

ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑ Ι Η ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤAΝΑ

 • Μεταβίβασις σκέψεως, τηλεπάθεια, τηλενέργεια και τηλεκινησία
 • Ὁ πνευματισμός, υποβολή, υπνωτισμός, βασκανία, διαίσθησις, διόρασις
 • Μαγεία, Μαντεία, Καταληψία, Ἀκαΐα, Αἰώρησις,Ξενογλωσσία
 • Διπλῆ ἤ πολλαπλή προσωπικότης, Ὑπνοβασία, Ἀριθμομνησία καί λύσις προβλημάτων καθ’ ὕπνον, Ἰδεοπληγία-ἰδεοπλασία, ψευδαίσθησις, παραίσθησις.
 • Tο Matrix καί οἱ ἀόρατοι κόσμοι…
 • Ταξιδιῶτες στό τραῖνο τοῦ Σύμπαντος Κόσμου… κλειδωμένοι στά τελευταῖα βαγόνια

 

και το βιβλίο

 

ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός  της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

το οποίο κορυφώνεται με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας.

Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί τέσσερις  Θ. Λειτουργίες :

α) Την του Αποστόλου Ιάκωβου του Aδελφoθέου.

Κατά  χρονολογική σειρά, είναι ο παλαιότερος τύπος Θείας
Λειτουργίας και συνήθως τελείται στις 23 Οκτωβρίου                                                                                          (ημέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου Αποστόλου του Αδελφοθέου)                                                                             και  μια Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.

β) Την των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
Ο τύπος της Λειτουργίας αυτής τελείται κατά τις Τετάρτες
και Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

γ) Την του Μ. Βασιλείου.
Τελείται δέκα φορές το χρόνο, δηλαδή του Αγίου Βασιλείου,
την παραμονή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, τις πέντε
πρώτες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Μεγάλη
Πέμπτη και το Μεγάλο Σάββατο.

δ) Την του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Τελείται κατά τις υπόλοιπες Κυριακές και ημέρες του έτους

 

 

Share.